https://www.facebook.com/barak.ron.3/
top of page
  • עו"ד ברק רון

גידול ילדים על ידי בני משפחה אחרים במסגרת אומנה כחלופה לאימוץ:

בתי המשפט מאפשרים לבני משפחה לגדל ילדים במסגרת אומנה, במקום לשלוח את הילדים לאימוץ או למסגרות המנותקות מהמשפחה, במקרים שבהם הורי הילדים לא מסוגלים לטפל בילדים וכאשר ניתן למצוא בני משפחה שמסוגלים לכך במקומם.


ברגיל, כאשר ההורים אינם מסוגלים לגדל את ילדיהם, יישלחו הילדים למסגרות אחרות, כגון אימוץ או מסגרות קהילתיות, אך קיימת אפשרות, שכאשר בני משפחה אחרים מוכנים לטפל בילדים ויש להם את המסוגלות לכך, בית המשפט ייעתר לבקשתם ויאפשר להם גידול הילדים.


לאחרונה, השגנו עבור לקוח משרדנו, את האפשרות לכך שהסבים יגדלו את בנו במסגרת אומנה, למרות התנגדות ראשונית מצד רשויות הרווחה.


ביום 3.2.22, ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון (בתיק אחר שלא טופל על ידי משרדנו אך באותו הנושא), שאישר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, שנתן היתר לגידול שתי קטינות, על ידי סבתא-רבתא שלהן במסגרת אומנה ארוכת טווח ובסיוע דודתן.


פסק דינו של בית המשפט העליון, שמאשר את פסק הדין של בית המשפט המחוזי, מאמץ את חוות דעתה של המומחית שמונתה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, שקבעה שהורי הקטינות נעדרי מסוגלות הורית המאפשרת להעניק מענה לצרכים הרגשיים, הפיזיים וההתפתחותיים של הקטינות, אך המומחית קבעה שהסבתא-רבתא הינה בעלת מסוגלות הורית טובה ומתאימה לגידול הקטינות בעזרתה של הדודה שהתחייבה להתגורר בסמוך לקטינות ושפתרון זה עדיף על פני אימוץ (בע"מ 94/22).


"אנו ערים לקשיים שצפויות לחוות הקטינות עם יישום פסק דינו של בית המשפט המחוזי, ולהשלכות המשמעותיות על חייהן. לשם כך הורה בית המשפט המחוזי על הכנת תכנית טיפול וליווי שתבטיח את שלומן וטובתן של הקטינות במעבר לא פשוט זה. אנו מבינים גם ודאי את הקושי והעצב שכרוך בפרידה מן ההורים האומנים, שמן החומר שהונח בפנינו עולה כי נתנו לקטינות בית חם ואוהב בתקופה כה קריטית בהתפתחותן. נותר רק להוסיף, עם חתימה, כי אנו תקווה שהקטינות יוסיפו להתפתח ולגדול בשלווה, לאחר הטלטלה שעברו בראשית חייהן".

38 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פרסום לשון הרע בקבוצות ווצאפ של עובדים, יכול להביא לחיוב בפיצוי והוצאות

לאחרונה, פסק בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, פיצוי בסך של 8,000 ₪ והוצאות משפט בסך נוסף של 12,000 ₪, כנגד עובד בבית קפה בירושלים, אשר שלח בקבוצת הווצאפ של העובדים, הודעה המהווה לשון הרע כנגד הנהלת הח

חשוב לערוך הסכם ממון, אחרת גם רכוש שהתקבל בירושה עשוי להיות מחולק בין בני הזוג במועד הפירוד

בית המשפט המחוזי, קבע שאישה, שבעלה ירש 1/4 בדירת מגורי הצדדים, זכאית לקבל מחצית מזכויותיו בדירה, לאחר שהרימה את הנטל להוכחת כוונת שיתוף ספציפי ברבע הדירה וזאת מכוח נתונים מצטברים אלו: מדובר בחלק מדירת

Comments


bottom of page