https://www.facebook.com/barak.ron.3/
top of page
  • עו"ד ברק רון

הסכם מייסדים

הליך הקמת החברה הוא אחד השלבים החשובים בבנייתה של החברה. כשהיסודות נבנים נכון הדרך להצלחה סלולה. אחד הנושאים עליהם צריך לתת את הדעת עוד בשלבים הראשונים של הקמת העסק הוא ההסכם שנערך בין מייסדים העסק – בעלי המניות בחברה. הסכם זה נועד להסדיר את מכלול הנושאים הקשורים להתנהלות השותפים בחברה, על מנת למנוע חילוקי דעות עתידיים ולאפשר פעילות בסביבה נוחה לכל השותפים.


הסכם מייסדים מסדיר את מערכת היחסים העסקית בין שותפי החברה, בין המטרות העיקריות של ההסכם

הקמת המסגרת המשפטית - בין אם מדובר בהתאגדות במסגרת חברה בע"מ, שותפות רשומה או מוגבלת.

בעלי המניות - קביעה מי הם בעלי המניות או השותפים בעסק ומה הוא החלק של כל אחד מהם בעסק. כמו כן, הגדרת זכויות החתימה בשם העסק והנהלים הנוגעים למניות: מכירה, הגבלה, העברה, זכויות של בעלי מניות המיעוט ועוד.

עניינים פיננסיים - הסדרת הנושאים הכספיים: משכורות, דמי ניהול, דיבידנדים, השקעות, הפקדות ומשיכות, פירוק חברה.

ניהול העסק - מינוי בעלי תפקידים (מנכ"ל, דיירקטורים והגדרות תפקידים), חלוקת סמכויות, פיטורים בחברה, העסקת שותפים, הגדרת אופן קבלת ההחלטות בחברה.

מניעת תחרות - במקרים של עזיבה של אחד מבעלי המניות אשר פותח עסק מתחרה. כמו כן, שמירה על סודיות והקניין הרוחני של העסק.


תחילתו של העסק מלווה לרוב במוטיבציה רבה ורצון להצליח, אך חשוב לדעת כי עסק, במיוחד בתחילת דרכו, דורש עבודה רבה ובמהלך הדרך עלולים להתרחש משברים רבים וחילוקי דעות בין השותפים בעסק. הסדרה של כל הנושאים הקשורים לעסק באמצעות הסכם מפורט תפיג את אי הבהירות בנוגע לזכויות והחובות של כל אחד מהשותפים ותפחית את הסיכוי להתפתחות סכסוכים עתידיים.


עורך דין מסחרי ברק רון בעל ניסיון וידע רב בתחום המשפט המסחרי, מלווה זה שנים רבות יזמים, חברות ובעלי עסקים שונים. המשרד מלווה את העסק לכל אורך הדרך ומעניק שירותי ייעוץ משפטי החל משלב הקמת העסק בעריכת חוזים, הסכמי מייסדים ושותפות המסדירים את מערכת היחסים העסקית בין השותפים ואת כל הנושאים הרלוונטיים לפיתוח העסק ותפקודו.

12 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page