https://www.facebook.com/barak.ron.3/
top of page
  • עו"ד ברק רון

אישור הסכם גירושין

עם פתיחת הדיונים בהליך הגירושין בין בני הזוג, בית הדין הרבני בודק את הסכם הגירושין אשר נחתם על ידי שני בני הזוג ויחליט אם לאשרו.יש לציין כי גם אם ההסכם קיבל את אישור בית המשפט לענייני משפחה הוא עדיין צריך לקבל גם את אישורו של בית הדין הרבני ובית הדין רשאי אף לתקנו ככל ונפלו בו פגמים המצדיקים זאת.


בית הדין יבחן תחילה את המניעים לגירושין ויחליט אם יש צורך לבקש מבני הזוג הוכחות ומסמכים שונים המעידים על הרצון להתגרש. במידה ובית הדין יתרשם כי ישנו סיכוי לשלום בית, כלומר המשך חיים משותפים, עשוי בית הדין לדחות את סיום הדיון ולעכב את ההליך לתקופה מסוימת על מנת לנסות ולסייע לבני הזוג לשקם את קשר הנישואין. לעומת זאת, במידה ובית הדין יתרשם כי אין סיכוי סביר לשלום בית וכי בני הזוג גמרו אומר להתגרש הדיינים יעברו לשלב אישור ההסכם, ללא בקשה לצירוף מסמכים והצגת הסיבות לגירושין.


עיקרון בסיסי בהחלטה לאישור הסכם הגירושין, הוא ההתרשמות של בית הדין הרבני כי ההסכם נחתם מרצונם החופשי של בני הזוג ולא מתוך אילוץ. המטרה היא למנוע הסכמים "מזויפים" או כפויים שאינם משקפים את הרצון והדעה של אחד מבני הזוג. במידה ובית הדין קיבל את נוסח הסכם הגירושין, הוא יאשר את ההסכם שמרגע זה יקבל תוקף של פסק דין וניתן יהיה לאכוף אותו. השלב הבא בהליך הגירושין הוא סידור הגט העשוי להתבצע באותו היום או במועד מאוחר כפי שיקבע בית הדין.

3 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page