https://www.facebook.com/barak.ron.3/
top of page
  • עו"ד ברק רון

פיצוי בסך 20,000 ש"ח בשל הוצאת עובדת מקבוצות הווצאפ של המעביד בטרם עריכת שימוע

סעש (ב"ש) 32970-06-20 – העובדת הוצאה מהקבוצות הווצאפ של המעביד לפני שיחת שימוע ובית הדין קבע שמדובר שהדבר נעשה באופן שאינו מכבד ובוודאי שהעיתוי עולה כדי פגם בהליך הפיטורין ופסק לעובדת פיצוי בסך של 20,000 ש"ח. 
צפייה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

לאחרונה, פסק בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, פיצוי בסך של 8,000 ₪ והוצאות משפט בסך נוסף של 12,000 ₪, כנגד עובד בבית קפה בירושלים, אשר שלח בקבוצת הווצאפ של העובדים, הודעה המהווה לשון הרע כנגד הנהלת הח

בית המשפט המחוזי, קבע שאישה, שבעלה ירש 1/4 בדירת מגורי הצדדים, זכאית לקבל מחצית מזכויותיו בדירה, לאחר שהרימה את הנטל להוכחת כוונת שיתוף ספציפי ברבע הדירה וזאת מכוח נתונים מצטברים אלו: מדובר בחלק מדירת

bottom of page