https://www.facebook.com/barak.ron.3/
top of page
  • עו"ד ברק רון

עקרון השוויון המגדרי מיושם גם בקביעת מזונות קטינים לבני זוג שאינם יהודים

ביום 30.1.22, פסק בית המשפט המחוזי בחיפה (במסגרת ערעור), כי יש להחיל את העקרונות שהותוו בפסיקת בית המשפט העליון לקביעת מזונות ילדים לבני זוג יהודים, גם על ילדיהם של בני זוג שאינם יהודים, תוך התייחסות להכנסות הצדדים וזמני השהות של הקטינים עמם.

בית המשפט המחוזי קבע שהמגמה הנוהגת היום בפסיקה היא ליישום עיקרון שוויון מגדרי שנקבע בהלכת בע"מ 919/15, כך שימצא ביטויו גם בחיוב דמי מזונות על פי הדין האישי, תוך ראיית התא המשפחתי ושקלול הכנסות שני הצדדים וחלוקת זמן הורי, מתוך מטרה לספק לקטינים רמת חיים נאותה אליה הורגלו בשני הבתים. פועל יוצא מכך, הוא שבחישוב גובה המזונות יש לשכלל גם עושרה של האישה ויכולתה הכלכלית, פרשנות העולה בקנה אחד עם עיקרון השוויון המגדרי ותום הלב; ראה גם פסק דינה של כב' השופטת שטמר בעמ"ש 18762-04-12).

רמ"ש 18027-01-22

12 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פרסום לשון הרע בקבוצות ווצאפ של עובדים, יכול להביא לחיוב בפיצוי והוצאות

לאחרונה, פסק בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, פיצוי בסך של 8,000 ₪ והוצאות משפט בסך נוסף של 12,000 ₪, כנגד עובד בבית קפה בירושלים, אשר שלח בקבוצת הווצאפ של העובדים, הודעה המהווה לשון הרע כנגד הנהלת הח

חשוב לערוך הסכם ממון, אחרת גם רכוש שהתקבל בירושה עשוי להיות מחולק בין בני הזוג במועד הפירוד

בית המשפט המחוזי, קבע שאישה, שבעלה ירש 1/4 בדירת מגורי הצדדים, זכאית לקבל מחצית מזכויותיו בדירה, לאחר שהרימה את הנטל להוכחת כוונת שיתוף ספציפי ברבע הדירה וזאת מכוח נתונים מצטברים אלו: מדובר בחלק מדירת

Comments


bottom of page