https://www.facebook.com/barak.ron.3/
top of page
  • עו"ד ברק רון

כיצד קובעים מזונות קטינים

בפסק דינו מיום 20 ינואר 2022, סיכם בית המשפט המחוזי מרכז את האופן המקובל בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה, לחישוב מזונות הקטינים.


לפי פסיקת בית המשפט המחוזי מרכז, שערך סיכום פסיקה בנושא, צרכיו של כל אחד מהקטינים בשהותו בשני בתים מגיעה לסך של כ-3,000 ₪ לחודש כולל רכיב המדור (כ-750 ₪ מסכום המזונות הכולל) (וראו לעניין זה רמ"ש (מרכז) 59188-10-18; עמ"ש 4202-02-20; עמ"ש (חיפה) 56600-10-18, עמ"ש (מרכז) 65692-11-19 ועוד רבים אחרים).


לפי קביעת בית המשפט, סכום המזונות (כולל מדור), יחולק באופן יחסי לפי זמני שהות הקטינים אצל הוריהם ויכולותיהם הכלכליות של ההורים (באופן יחסי לזמני השהות וההכנסות.


לצורך חישוב ההשתכרות של ההורים ויכולתם הכלכלית, יתחשב בית המשפט גם בנכסים מניבים המצויים בידי הצדדים, ברכיבי ההון שלהם ויתר בנכסיהם (ראה גם: ע"א 130/83, ע"א 239/85).


מעת שנקבעים צרכי הקטינים, יכולותיהם הכלכליות של ההורים וחלוקת זמני השהות יבוא בית המשפט לחישוב החיוב במזונות עצמו.


עם זאת, בית המשפט קבע שאין מקום לעריכת חישוב מתמטי בכל הליך של קביעת מזונות. שכן חיוב המזונות עשוי להשתנות ולחרוג מהחישוב המתמטי הקר בהתייחס לנסיבות שונות. כך, כדוגמה, אפשר שימצא כי הורה מסוים הוא ההורה הנוכח יותר בחיי הקטינים אף מעבר לזמני השהות שנקבעו מטעמים שונים.


עמ"ש 47781-05-21

19 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פרסום לשון הרע בקבוצות ווצאפ של עובדים, יכול להביא לחיוב בפיצוי והוצאות

לאחרונה, פסק בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, פיצוי בסך של 8,000 ₪ והוצאות משפט בסך נוסף של 12,000 ₪, כנגד עובד בבית קפה בירושלים, אשר שלח בקבוצת הווצאפ של העובדים, הודעה המהווה לשון הרע כנגד הנהלת הח

חשוב לערוך הסכם ממון, אחרת גם רכוש שהתקבל בירושה עשוי להיות מחולק בין בני הזוג במועד הפירוד

בית המשפט המחוזי, קבע שאישה, שבעלה ירש 1/4 בדירת מגורי הצדדים, זכאית לקבל מחצית מזכויותיו בדירה, לאחר שהרימה את הנטל להוכחת כוונת שיתוף ספציפי ברבע הדירה וזאת מכוח נתונים מצטברים אלו: מדובר בחלק מדירת

Comentarios


bottom of page