https://www.facebook.com/barak.ron.3/
top of page
  • עו"ד ברק רון

הקמת חברה
מהי חברה בע"מ?

חברה בע"מ היא גוף משפטי, המאגד בתוכו אנשים המשתפים פעולה עבור מטרה משותפת, לרוב על מנת לייצר רווח. את החברה יכול לייסד כל אדם, אם זה בעל מניה יחיד או מספר אנשים, כל עוד מטרת החברה אינה פוגעת בחוק, במוסר ובתקנות הציבור. משמעות הסטטוס "בערבון מוגבל", מתייחסת לעובדה כי אחריות הבעלים היא בערבות מוגבלת, כך שבמקרים של חובות כספיים וכינוס נכסים הנושים לא יכולים לגבות מעבר לסכום שהושקע על ידי בעלי החברה או שאלה התחייבו להשקיע. למעשה, החוק מעודד יזמות עסקית ונטילת סיכונים מתוך רצון לפתח ולהגדיל את הפעילות הכלכלית, פעילות אשר הייתה נמנעת במקרים רבים במידה והאחריות הייתה אישית על מקים העסק.


רישום חברה

על המבקש/ים להקים חברה להירשם כעוסק ברשויות המס (במידה וברצונם לנהל עסק), הקמת החברה מתבצעת אצל רשם החברות במשרד המשפטים וכרוכה בתשלום אגרת רישום שנתית. ההרשמה כוללת מילוי טפסים מתאימים שחלקם דורשים אימות בפני עורך דין: הצהרת בעלי המניות בחברה והצהרת הדירקטורים הראשונים של החברה, תקנון חברה הכולל ציון מטרות החברה וקביעת הון המניות הרשום ומספר המניות לסוגיהן.  בסוף הליך הרישום הרשם יעניק לחברה תעודת התאגדות ומספר רשום (ח.פ).


הקמת חברה יתרונות וחסרונות

היתרון העיקרי של הקמת חברה לעומת עוסק מורשה ושותפות הוא, כאמור, ההפרדה בין החברה למייסדיה. עוסק מורשה רושם את העסק על שמו, כשהספקים והלקוחות עומדים מולו, כך שהוא חשוף לתביעות באופן אישי. חברה לעומת זאת היא אישיות משפטית נפרדת, היא זו העומדת בפני הלקוחות והספקים, כך שבמקרים של תביעה החברה היא זו שנתבעת ולא מייסדיה באופן אישי.


החיסרון הבולט בהקמת חברה קשור לניהול, תפעול ולהוצאות הכספיות הגבוהות. חברה חייבת לנהל את חשבונותיה ולספק דו"חות שנתיים באמצעות רואה חשבון, ליווי של עורך דין עם הקמת החברה וכן לשלם אגרת רישום שנתית. אלו הן הוצאות לא מעטות ולכן ההמלצה היא להקים חברה, במידה וההכנסות העסק צפויות להיות גבוהות.


ליווי חברה על ידי עורך דין

משרד עורך דין ברק רון מספק שירותי ייעוץ משפטי עבור חברות קטנות וגדולות החל משלב ההקמה ולמשך כל חיי פעילות החברה. ליווי העו"ד כולל סיוע בנושאים רבים. בשלב הרישום הכולל את הצהרת בעלי המניות ותקנון החברה, סיוע בחתימה על הסכם מייסדים אשר יגן על האינטרסים של כל אחד מהשותפים וימנע חיכוכים עתידיים, אישור מורשי חתימה ועוד.


כמו כן, לאחר הקמת החברה חשוב כי עו"ד ילווה את החברה באופן שוטף וייצגה בהליכים משפטיים שונים השכיחים בפעילות העסקית - ניסוח ועריכת חוזים, התקשרויות והסכמים מסחריים, סיוע בתחום דיני עבודה, ייצוג החברה בתביעות משפטיות, גישור עסקי ושירותים משפטיים נוספים.


חשוב לזכור כי האישיות המשפטית הנפרדת של החברה, יכולה להיות מבוטלת על ידי בית המשפט, כך שהתאגדות באמצעות חברה אינה מספיקה וכדאי לוודא שזו פועלת בצורה שתספק הגנה לבעלי מניותיה ומנהליה.

8 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page