https://www.facebook.com/barak.ron.3/
top of page
  • עו"ד ברק רון

בית הדין מרחיב את ההגנה כנגד הטרדה מינית במקום עבודה וקובע מונח חדש של "יחסי השפעה"

יחסי השפעה במקום העבודה מצויים בתווך שבין יחסי מרות (ממונה לכפיף) לבין היעדר מרות (חברים לעבודה במעמד זהה). יחסי השפעה יכולים להתבטא בעיקר בשתי בחינות – מקצועית ומעמדית.

1. מבחינה מקצועית, יחסי השפעה מתבטאים בניסיון של עובד בתחום הרלוונטי ובמידת החשיבות המקצועית שלו במקום העבודה. במקרה שהעובד המנוסה הטריד מינית את העובד המנוסה פחות, פערי הכוח ביניהם עשויים להשפיע על עתיד המשך עבודת המוטרד ככל שלא ישתף פעולה.

2. מבחינה מעמדית, יחסי השפעה יכולים להתבטא במקומו האישי של העובד במקום העבודה וכן להיגזר מהוותק של העובד במקום עבודה, מטיב קשריו עם עובדים אחרים, שמו והמוניטין שלו. גם כאשר התקיימה הטרדה מינית בין שני עובדים באותו תפקיד מקצועי, יתכן שפערי הכוחות המעמדיים בין השניים יהפכו אחד מהם לבעל השפעה על השני.

3. כאשר מדובר בהטרדה מינית שבוצעה על ידי בעל השפעה, יש לקבוע כי רף ההוכחה המוטל על המוטרדת ביחס להוכחת רכיב "הראה למטריד כי אינו מעוניין" נמוך מהרף המוטל על מי שהוטרדה על ידי עובד במעמד זהה לה. ככל שיחסי ההשפעה חזקים יותר, הרף להוכחת רכיב זה יהא נמוך יותר. מדובר, אפוא, במקרים בהם ראוי להחיל סטנדרט זהירות מיוחד על בעל ההשפעה, נמוך מזה של בעל מרות אך גבוה משל עובד מן המניין.


בית הדין פסק לעובדת פיצוי בסך של 185,000 ₪.

ע"ע (ארצי) 35999-10-21, פלונית נ' חברה פלונית.

10 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פרסום לשון הרע בקבוצות ווצאפ של עובדים, יכול להביא לחיוב בפיצוי והוצאות

לאחרונה, פסק בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, פיצוי בסך של 8,000 ₪ והוצאות משפט בסך נוסף של 12,000 ₪, כנגד עובד בבית קפה בירושלים, אשר שלח בקבוצת הווצאפ של העובדים, הודעה המהווה לשון הרע כנגד הנהלת הח

חשוב לערוך הסכם ממון, אחרת גם רכוש שהתקבל בירושה עשוי להיות מחולק בין בני הזוג במועד הפירוד

בית המשפט המחוזי, קבע שאישה, שבעלה ירש 1/4 בדירת מגורי הצדדים, זכאית לקבל מחצית מזכויותיו בדירה, לאחר שהרימה את הנטל להוכחת כוונת שיתוף ספציפי ברבע הדירה וזאת מכוח נתונים מצטברים אלו: מדובר בחלק מדירת

Comments


bottom of page