https://www.facebook.com/barak.ron.3/
top of page
  • עו"ד ברק רון

אישה שסבלה מאלימות כלכלית, הופטרה מחובותיה

בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת אורלי מור-אל), נתן לאחרונה צו הפטר, לחייבת שטענה שחובותיה נוצרו עקב כך שבעלה דאז פתח עסק על שמה ועשה שימוש בשיקים שלה לתשלומים שונים.

לאחר שבחן טענותיה, קבע בית המשפט שהחובות של החייבת נוצרו בתום לב, כאשר עיקרם נבעו כתוצאה ממערכת יחסים אלימה מצד בעלה דאז, בהיותה בארץ חסרת שפה וחסרת מערכת תמיכה וכאשר ניכר שלא הבינה את משמעות הדברים עד תום שעה שנפתח עסק על שמה. בית המשפט מצא שניתן לקבוע באופן ברור שמדובר בחובות שנוצרו כתוצאה מעסקאות והתחייבויות של הבעל אשר כפה על החייבת לקחת הלוואות והתחייבויות על שמה ומכאן שמדובר בחובות שנוצרו כתוצאה מכפייה ואלימות פיזית שהופעלו כנגד החייבת.

בית המשפט עשה שימוש ב-"מודל חדש נשים נפגעות אלימות" שגובש על-ידי הממונה על הליכי חדלות הפירעון. מדובר בפרויקט מבורך שיצא לדרך לאחרונה במסגרתו, יוחד צוות ייעודי אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון לאתר ולטפל בתיקי נשים נפגעות אלימות פיזית, מילולית או כלכלית שנקלעו להליכי חדלות פירעון כתוצאה מכפייה או אלימות פיזית בתא המשפחתי שגרמה להן לקחת התחייבויות על עצמן. תיק כזה מטופל על ידי נאמנת ייעודית, כאשר ניתן משקל ממשי לאופן יצירת החובות והצורך בשיקום האישה על מנת שתקבל את המיומנות לחיים עצמאיים נטולי חובות ומערכות יחסים דומות.

בנסיבות המקרה, ניתן צו הפטר לחייבת והיא פטורה מכל חובותיה שעילתם עד יום מתן צו כינוס הנכסים.

פש"ר (תל אביב) 46079-07-18, פלונית נ' כונס נכסים רשמי תל אביב.

08 דצמבר 2022.

8 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פרסום לשון הרע בקבוצות ווצאפ של עובדים, יכול להביא לחיוב בפיצוי והוצאות

לאחרונה, פסק בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, פיצוי בסך של 8,000 ₪ והוצאות משפט בסך נוסף של 12,000 ₪, כנגד עובד בבית קפה בירושלים, אשר שלח בקבוצת הווצאפ של העובדים, הודעה המהווה לשון הרע כנגד הנהלת הח

חשוב לערוך הסכם ממון, אחרת גם רכוש שהתקבל בירושה עשוי להיות מחולק בין בני הזוג במועד הפירוד

בית המשפט המחוזי, קבע שאישה, שבעלה ירש 1/4 בדירת מגורי הצדדים, זכאית לקבל מחצית מזכויותיו בדירה, לאחר שהרימה את הנטל להוכחת כוונת שיתוף ספציפי ברבע הדירה וזאת מכוח נתונים מצטברים אלו: מדובר בחלק מדירת

Comentários


bottom of page